Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Predpisi, na katere predpis vpliva