Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 "Ob obvoznici Vir"

Predpisi, na katere predpis vpliva