Št. 6 - 2014

7. 7. 2014 939
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 "Ob obvoznici Vir" (Št. 6 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2014
Začetek veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Odlok
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje V11/1 "Ob obvoznici Vir" (Št. 6 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2014
Začetek veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Odlok
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Domžale (Št. 6 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2014
Začetek veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Domžale (Št. 6 - 2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2014
Začetek veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Drugo
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja