Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva