Št. 4 - 2020

24. 6. 2020 Grega M. 868
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2019 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o imenovanju ulice v naselju Srednje Jarše (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "V7/7 - Oljarna-jug" (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ST-06 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o sprejemu cene storitve pomoč družini na domu (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 01.07.2020
Konec veljavnosti: 01.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pripravi sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Opekarna Radomlje 1" (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za prostor (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za finance in premoženje (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda "Center za mlade" Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o predlogu kandidatov za člane Sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja