Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ST-06

Predpisi, na katere predpis vpliva