Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje "Lek Mengeš-Domžale"

Predpisi, na katere predpis vpliva