Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 "Ob obvoznici Vir"

Predpisi, na katere predpis vpliva