Št. 6 - 2009

24. 4. 2009 1492
Obvezna razlaga 3. odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Št. 6 - 2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 22.04.2009
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale (Št. 6 - 2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2009
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (Št. 6 - 2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2009
Začetek veljavnosti: 25.04.2009
Konec veljavnosti: 09.03.2010
Tip objave: Odlok