Obvezna razlaga 3. odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva