Št. 10 - 1999

7. 10. 1999 947
Odlok o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/ (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1 (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Konec veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v občini Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.10.1999
Konec veljavnosti: 03.08.2000
Tip objave: Pravilnik
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dob (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 30.09.1999
Tip objave: Pravilnik
Tarifa občinskih upravnih taks (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.09.1999
Konec veljavnosti: 29.11.2002
Tip objave: Sklep
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Začetek veljavnosti: 08.10.1999
Konec veljavnosti: 07.06.2007
Tip objave: Poslovnik