Odlok o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/

Predpisi, na katere predpis vpliva