Odlok o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1

Predpisi, na katere predpis vpliva