Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center

Predpisi, na katere predpis vpliva