Statut Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir

Predpisi, na katere predpis vpliva