Statut Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva