Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov

Predpisi, na katere predpis vpliva