Statut Krajevne skupnosti Slavka Šlandra

Predpisi, na katere predpis vpliva