Sklep o obveznem vabljenju na seje sveta krajevne skupnosti

Predpisi, na katere predpis vpliva