Odlok o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva