Pravilnik o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov

Predpisi, na katere predpis vpliva