Odlok o spremembi Odloka o postopkih in načinu povračil sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva