Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada prizidek k Osnovni šoli Dob

Predpisi, na katere predpis vpliva