Odlok o Proračunu Občine Domžale za leto 2005

Predpisi, na katere predpis vpliva