Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Prizidek k OŠ Dob

Predpisi, na katere predpis vpliva