Odlok o razveljavitvi Odloka o povračilih za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Predpisi, na katere predpis vpliva