Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva