Odlok o štipendiranju v občini Domžale - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva