Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever (območje Induplati)

Predpisi, na katere predpis vpliva