Odlok o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-sever (območje Induplati)

Predpisi, na katere predpis vpliva