Št. 11 - 2000

2. 11. 2000 715
Uradni popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše-sever (območje Induplati) (Št. 11 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 02.11.2000
Tip objave: Drugo
Odlok o občinski inšpekciji, komunalnem nadzoru in občinskem redarstvu v Občini Domžale (Št. 11 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.11.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Domžale (Št. 11 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 03.11.2000
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Odlok o povračilih za priklop na plinovodno omrežje - uradno prečiščeno besedilo (Št. 11 - 2000)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 10.11.2000
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 11 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 11 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 03.11.2000
Tip objave: Poslovnik