Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu – uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva