Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu - uradno prečiščeno besedilo 2

Predpisi, na katere predpis vpliva