Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva