Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva