Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29 Brinje 1"

Predpisi, na katere predpis vpliva