12. seja občinskega sveta - ponovni sklic

4. 6. 2020 1151
Seja je potekala dne 18.06.2020 ob 16.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
SVETNIŠKA VPRAŠANJA
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2019 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o imenovanju ulice v naselju Srednje Jarše (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "V7/7 - Oljarna-jug" (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29 Brinje 1" (št. 4 - 2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 15.05.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ST-06 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 09.07.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o sprejemu cene storitve pomoč družini na domu (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 01.07.2020
Konec veljavnosti: 01.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pripravi sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Opekarna Radomlje 1" (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 10.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020 (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za prostor (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za finance in premoženje (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda "Center za mlade" Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o predlogu kandidatov za člane Sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Domžale (Št. 4 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 18.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Preklic objave Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D29/1 Brinje 1" (Št. 5 - 2020)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 18.06.2020
Začetek veljavnosti: 07.07.2020
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo