Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora DŽ-91 ureditveni načrt za območje D21/1 športni park - sever

Predpisi, na katere predpis vpliva