Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje "Lek – Mengeš – Domžale"

Predpisi, na katere predpis vpliva