Uradni popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu otoka V 7 Helios za podobmočje V 7/1 Helios

Predpisi, na katere predpis vpliva