Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje

Predpisi, na katere predpis vpliva