Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

Predpisi, na katere predpis vpliva