Statut Krajevne skupnosti Rova

Predpisi, na katere predpis vpliva