Odlok o ureditvenem načrtu D 7 STOB

Predpisi, na katere predpis vpliva