Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva