Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva