Št. 3 - 2023

6. 3. 2023 797
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembi Odloka o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP ML-05 (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP JZ-14 (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora EUP DŽ-129 (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 21.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Sklep o popustih staršem pri plačilu vrtca (Št. 3 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.02.2023
Začetek veljavnosti: 01.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja