Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskih cestah

Predpisi, na katere predpis vpliva