Odlok o ureditvi zimske službe

Predpisi, na katere predpis vpliva