Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Predpisi, na katere predpis vpliva